Actualiteiten uit de insolventiepraktijk

In deze snel veranderende wereld heeft het bedrijfsleven behoefte aan bekwame adviseurs. Adviseurs die mee kunnen denken met bedrijven die in de onverwachte situatie van dreigende insolventie terechtkomen. Adviseurs die het overzicht bewaren en de actuele ontwikkelingen op insolventiegebied kunnen benoemen.

Jasper 10 mei, 2019
Lees meer

Bedrijfswaardering in bijzondere situaties

De training Bedrijfswaardering bij bijzondere situaties gaat in een kort intensief tijdsbestek in op bijzondere waarderingssituaties. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met de waardering van verschillende rechtsvormen (zoals BV, eenmanszaak, vof), de waarde van intellectuele eigendomsrechten, startups, verlieslatende bedrijven, onroerend goed en prijsformules? Bijzondere waarderingssituaties roepen waarderingsvragen op die zich laten beantwoorden vanuit een heldere kijk op de principes van het waarderen.

Aimée 17 januari, 2018
Lees meer

Bedrijfswaardering in 1 dag

De training Bedrijfswaardering in één dag biedt in een kort intensief tijdsbestek een overzicht van alle relevante aspecten van het waarderen van bedrijven. Allereerst wordt ingegaan op de verschillende waarderingsmethodes en de kwaliteiten en tekortkomingen van deze methodes. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en een concrete casus worden methodes toegepast en toegelicht.

Aimée 17 januari, 2018
Lees meer

Groei advies voor ondernemers

Het succes van ondernemingen wordt voor een belangrijk deel bepaald door het businessmodel en de uitvoering daarvan. Speciaal voor het MKB hebben wij een programma boordevol inspiratie samengesteld met mogelijkheden, tips en inzichten om businessmodellen te verbeteren en te vernieuwen. Een must voor iedere accountant in business!

Jasper 5 december, 2017
Lees meer

Actualiteiten uit de insolventiepraktijk

In deze snel veranderende wereld heeft het bedrijfsleven behoefte aan bekwame adviseurs. Adviseurs die mee kunnen denken met bedrijven die in de onverwachte situatie van dreigende insolventie terechtkomen. Adviseurs die het overzicht bewaren en de actuele ontwikkelingen op insolventiegebied kunnen benoemen.

Jasper 5 december, 2017
Lees meer

Businessmodellen in nieuw perspectief

Het succes van ondernemingen wordt voor een belangrijk deel bepaald door het businessmodel en de uitvoering daarvan. Speciaal voor het MKB hebben wij een programma boordevol inspiratie samengesteld met mogelijkheden, tips en inzichten om businessmodellen te verbeteren en te vernieuwen. Een must voor iedere accountant in business!

Jasper 5 december, 2017
Lees meer

Nieuwste inzichten bij bedrijfsovernames

De overnamemarkt zit duidelijk in de lift. Jaarlijks worden er meer dan 25.000 bedrijven verkocht. Maar de koper is steeds minder vaak het familielid dat het hele bedrijf overneemt. Het belang van strategische overnames, management buy-outs , management buy-ins en gefaseerde overnames neemt snel toe, waarbij de verkoper gemiddeld steeds jonger wordt. Kortom, er tekenen zich een duidelijke verschuivingen af in de markt van bedrijfsovernames.

Jasper 5 december, 2017
Lees meer

Financieringsmogelijkheden goed benut!

De rente is laag en nieuwe spelers betreden de financieringsmarkt. Hoe kan de ondernemer daarvan profiteren? Hoe breekt u bestaande contracten open en bedingt u betere voorwaarden? En wanneer is het beter over te stappen naar een andere bank of financier? U bent samen met de ondernemer aan zet. Actualiseer uw kennis én sleep er voordeel uit voor de mkb-ondernemer!

Jasper 5 december, 2017
Lees meer

Nieuwste inzichten bij bedrijfsovernames

De overnamemarkt zit duidelijk in de lift. Jaarlijks worden er meer dan 25.000 bedrijven verkocht. Maar de koper is steeds minder vaak het familielid dat het hele bedrijf overneemt. Het belang van strategische overnames, management buy-outs , management buy-ins en gefaseerde overnames neemt snel toe, waarbij de verkoper gemiddeld steeds jonger wordt. Kortom, er tekenen zich een duidelijke verschuivingen af in de markt van bedrijfsovernames.

Jasper 5 december, 2017
Lees meer

Financieringsmogelijkheden goed benut!

De rente is laag en nieuwe spelers betreden de financieringsmarkt. Hoe kan de ondernemer daarvan profiteren? Hoe breekt u bestaande contracten open en bedingt u betere voorwaarden? En wanneer is het beter over te stappen naar een andere bank of financier? U bent samen met de ondernemer aan zet. Actualiseer uw kennis én sleep er voordeel uit voor de mkb-ondernemer!

Jasper 5 december, 2017
Lees meer