Citaat 2

Jasper 10 december, 2017

‘De docent oversteeg de vakinhoud’