Actualiteiten uit de insolventiepraktijk

In deze snel veranderende wereld heeft het bedrijfsleven behoefte aan bekwame adviseurs. Adviseurs die mee kunnen denken met bedrijven die in de onverwachte situatie van dreigende insolventie terechtkomen. Adviseurs die het overzicht bewaren en de actuele ontwikkelingen op insolventiegebied kunnen benoemen.

Jasper 10 mei, 2019
Lees meer

Bedrijfswaardering in bijzondere situaties

De training Bedrijfswaardering bij bijzondere situaties gaat in een kort intensief tijdsbestek in op bijzondere waarderingssituaties. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met de waardering van verschillende rechtsvormen (zoals BV, eenmanszaak, vof), de waarde van intellectuele eigendomsrechten, startups, verlieslatende bedrijven, onroerend goed en prijsformules? Bijzondere waarderingssituaties roepen waarderingsvragen op die zich laten beantwoorden vanuit een heldere kijk op de principes van het waarderen.

Aimée 17 januari, 2018
Lees meer

Bedrijfswaardering in 1 dag

De training Bedrijfswaardering in één dag biedt in een kort intensief tijdsbestek een overzicht van alle relevante aspecten van het waarderen van bedrijven. Allereerst wordt ingegaan op de verschillende waarderingsmethodes en de kwaliteiten en tekortkomingen van deze methodes. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en een concrete casus worden methodes toegepast en toegelicht.

Aimée 17 januari, 2018
Lees meer

Masterclass ondernemerschap: Onderneming in zwaar weer

Bent u betrokken bij een onderneming in zwaar weer? Of dreigt de onderneming daar in te komen? Het beste advies dat in dit soort omstandigheden kan worden gegeven: schakel de hulp in van een onafhankelijke expert. Wij bieden u deze hulp aan in de vorm van een zeer praktische cursus van twee dagen.

Aimée 8 januari, 2018
Lees meer

Masterclass ondernemerschap: Optimaliseren bankfinancieringen

Heeft uw bedrijf de afgelopen twee jaar een goede performance laten zien en laat de bank niets van zich horen? Goede kans dat u een sterke positie heeft om betere voorwaarden te bedingen. Stel in één dag een plan van aanpak vast hoe uw uw mogelijkheden voor optimalisatie van uw financieringsmogelijkheden vast!

Aimée 8 januari, 2018
Lees meer

Masterclass ondernemerschap: Bedrijfsovername

Wilt u een bedrijf kopen of verkopen? De meest gunstige (ver)koop van een bedrijf start met een goede voorbereiding! Ontdek in twee dagen wat u wilt en moet weten over het succesvol (ver)kopen van een bedrijf. Na deze masterclass neemt u de juiste stappen en behoedt u uzelf voor de valkuilen.

Aimée 8 januari, 2018
Lees meer

Masterclass ondernemerschap: Groei!

Het gaat goed met uw onderneming, maar u heeft het gevoel dat het beter kan. Speciaal voor het MKB hebben wij een programma vol inspiratie samengesteld met mogelijkheden, tips en inzichten om te verbeteren en te vernieuwen. Hoe kunt u bedrijven Winstgevend laten GROEIEN? Wat zijn mogelijkheden voor verbeteren en vernieuwen? Welke aanpassingen hebben het grootste effect? Leer alles over scenarioanalyse, het ondernemerspindiagram en het bouwstenenmodel.

Aimée 8 januari, 2018
Lees meer

Groei advies voor ondernemers

Het succes van ondernemingen wordt voor een belangrijk deel bepaald door het businessmodel en de uitvoering daarvan. Speciaal voor het MKB hebben wij een programma boordevol inspiratie samengesteld met mogelijkheden, tips en inzichten om businessmodellen te verbeteren en te vernieuwen. Een must voor iedere accountant in business!

Jasper 5 december, 2017
Lees meer

Actualiteiten uit de insolventiepraktijk

In deze snel veranderende wereld heeft het bedrijfsleven behoefte aan bekwame adviseurs. Adviseurs die mee kunnen denken met bedrijven die in de onverwachte situatie van dreigende insolventie terechtkomen. Adviseurs die het overzicht bewaren en de actuele ontwikkelingen op insolventiegebied kunnen benoemen.

Jasper 5 december, 2017
Lees meer

Businessmodellen in nieuw perspectief

Het succes van ondernemingen wordt voor een belangrijk deel bepaald door het businessmodel en de uitvoering daarvan. Speciaal voor het MKB hebben wij een programma boordevol inspiratie samengesteld met mogelijkheden, tips en inzichten om businessmodellen te verbeteren en te vernieuwen. Een must voor iedere accountant in business!

Jasper 5 december, 2017
Lees meer

Nieuwste inzichten bij bedrijfsovernames

De overnamemarkt zit duidelijk in de lift. Jaarlijks worden er meer dan 25.000 bedrijven verkocht. Maar de koper is steeds minder vaak het familielid dat het hele bedrijf overneemt. Het belang van strategische overnames, management buy-outs , management buy-ins en gefaseerde overnames neemt snel toe, waarbij de verkoper gemiddeld steeds jonger wordt. Kortom, er tekenen zich een duidelijke verschuivingen af in de markt van bedrijfsovernames.

Jasper 5 december, 2017
Lees meer

Financieringsmogelijkheden goed benut!

De rente is laag en nieuwe spelers betreden de financieringsmarkt. Hoe kan de ondernemer daarvan profiteren? Hoe breekt u bestaande contracten open en bedingt u betere voorwaarden? En wanneer is het beter over te stappen naar een andere bank of financier? U bent samen met de ondernemer aan zet. Actualiseer uw kennis én sleep er voordeel uit voor de mkb-ondernemer!

Jasper 5 december, 2017
Lees meer

Nieuwste inzichten bij bedrijfsovernames

De overnamemarkt zit duidelijk in de lift. Jaarlijks worden er meer dan 25.000 bedrijven verkocht. Maar de koper is steeds minder vaak het familielid dat het hele bedrijf overneemt. Het belang van strategische overnames, management buy-outs , management buy-ins en gefaseerde overnames neemt snel toe, waarbij de verkoper gemiddeld steeds jonger wordt. Kortom, er tekenen zich een duidelijke verschuivingen af in de markt van bedrijfsovernames.

Jasper 5 december, 2017
Lees meer

Financieringsmogelijkheden goed benut!

De rente is laag en nieuwe spelers betreden de financieringsmarkt. Hoe kan de ondernemer daarvan profiteren? Hoe breekt u bestaande contracten open en bedingt u betere voorwaarden? En wanneer is het beter over te stappen naar een andere bank of financier? U bent samen met de ondernemer aan zet. Actualiseer uw kennis én sleep er voordeel uit voor de mkb-ondernemer!

Jasper 5 december, 2017
Lees meer